51 avtrekkskap til Kjemisk institutt

Posted on

Zystem jobber i disse dager med å levere 51 nye avtrekkskap til kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo på Blindern.

I konkurranse med 8 andre leverandører fra inn og utland, ble Zystm AS valgt ut som leverandør av de nye avtrekkskapene.Prosjektet skal være sluttført innen utgangen av året.