Funksjonsgrep

Kort funksjonsgrep

Zystm‘s spesialdesignede funksjonsgrep muliggjør skilting og informasjon på skapene.

Zystm 140607-00154

 


Langt funksjonsgrep

Zystms spesialdesignede funksjonsgrep muliggjør skilting og informasjon på skapene.
Det lange funksjonsgrepet er et designmessig pluss til skapet og muliggjør utvidet skilting på hele skapet.

Zystm 140607-00059