Grep

Grep

Zystm‘s standard bøylegrep brukes der hvor det ikke er spesielle funksjonelle krav, og hvor man ønsker et enkelt og nøytralt grep.

Bojlegreb_2000