Hengsler

Hengsler

Zystm‘s standard hengsel er designet for bruk i krevende institusjonsmiliøer, som sykehus og laboratorier.
Hengslet har vært underlagt en belastningstest og er godkjent for 200.000 åpne og lukkinger.

Haengsel1_2000