Vision

Vores vision

Vår visjon er å utvikle helhetlige arbeidsmiljøer til sykehus og klinikker. Samtidig ønsker vi, i samarbeid med brukere og arkitekter for å være innovative utviklere av enda mer optimale hardware komponenter for å jobbe miljøer i sykehus og klinikker.

protraet_2000